Privacy Policy - Malaysia (Malay) Language | One Dines Free

Notis Privasi Mastercard One Dines Free

Tarikh Kuatkuasa: 28 February 2020

Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd., syarikat bersekutunya dan badan-badan lain dalam kumpulan syarikat Mastercard ("Mastercard" atau "kami") menghormati privasi anda.

Notis Privasi ini digunapakai untuk memproses Maklumat Peribadi yang dikumpulkan dalam konteks Mastercard One Dines Free platform ("Platform"). Notis Privasi ini tidak merangkumi pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh Mastercard dalam konteks program lain, oleh pihak ketiga di laman web lain yang berjenama Mastercard, oleh penerbit atau pengeluar Kad Mastercard anda (misalnya, bank anda), atau sebarang maklumat atau komunikasi lain yang boleh merujuk Mastercard di luar Platform.

Notis Privasi ini menerangkan jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan berkaitan dengan Platform, tujuan mengapa kami kumpulkan Maklumat Peribadi, pihak lain, termasuk Pembekal restoran ("Pembekal"), dengan siapa yang boleh kita kongsi dan langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi keselamatan maklumat. Ia juga memberitahu anda tentang hak dan pilihan anda berkenaan dengan Maklumat Peribadi anda, dan bagaimana anda boleh menghubungi kami untuk mengemas kini maklumat hubungan anda atau mendapatkan jawapan kepada soalan yang anda mungkin ada mengenai amalan privasi kami.

Seperti yang dijelaskan dalam Notis Privasi ini, kami boleh bertindak sebagai pengawal data berkaitan dengan Platform. Kami juga boleh menjadi pengawal bebas, contohnya dalam kes berikut:

 • jika Pembekal dilantik untuk pemenuhan tempahan restoran anda, kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada Pembekal tersebut yang mungkin bertindak sebagai pengawal data sendiri untuk tujuan berhubung dengan penyediaan makanan kepada anda.

Pendaftaran anda untuk menempah dan menghadiri majlis makan anda (setiap dirujuk sebagai "Makanan") melalui Platform ini adalah tertakluk kepada Notis Privasi ini dan Terma dan Syarat kami. Kanak-kanak dan kanak-kanak bawah umur (di bawah umur 18 tahun) tidak layak menggunakan Platform ini. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Mastercard, sila lawati Notis Privasi Global Mastercard di sini.

1. Maklumat Peribadi Yang Mungkin Kami Kumpulkan

Kami mungkin mengumpul Maklumat Peribadi seperti berikut:

 • Maklumat pendaftaran, butiran hubungan dan maklumat lain untuk memudahkan penyediaan Makanan anda.
 • Maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Platform anda yang dikumpulkan melalui kuki dan teknologi lain.
 • Lebih lanjut

  atas ke halaman

2. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda:

 • Berkomunikasi dengan anda.
 • Membantu pihak ketiga dalam penyediaan produk atau perkhidmatan yang anda minta dari pihak ketiga.
 • Melakukan analisa maklumat.
 • Menguatkuasakan Terma dan Syarat kami.
 • Mematuhi kewajipan undang-undang kami

Lebih lanjut

atas ke halaman

3. Bagaimana Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi dengan:

 • Ibu pejabat Mastercard di U.S., syarikat bersekutu kami dan badan-badan lain dalam kumpulan syarikat Mastercard.
 • Pembekal dan pihak ketiga lain untuk memenuhi Makanan tempahan anda atau sebaliknya diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda berkaitan dengan Makanan.
 • Pembekal khidmat kami bertindak bagi pihak anda, termasuk Alliances Galore Pvt. Ltd, untuk tujuan menguruskan Platform dan memudahkan tempahan Makanan anda.
 • Pihak ketiga sekiranya berlaku penjualan atau pemindahan perniagaan atau aset kami, atau untuk tujuan lain yang sah.
 • Lebih lanjut

  atas ke halaman

4. Hak dan Pilihan Anda

Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, anda berhak untuk:

 • Akses Maklumat Peribadi anda, membetulkannya, menyekat atau membatalkan pemprosesannya, atau meminta penghapusannya.
 • Terima Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami untuk menghantarnya kepada syarikat lain.
 • Mengeluarkan apa-apa persetujuan yang diberikan.
 • Jika berkenaan, membuat aduan dengan Pihak Berkuasa Penyeliaan anda.

Anda boleh menggunakan hak anda dengan mudah dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian Cara Menghubungi Kami di bawah.

Jika anda seorang pekerja Mastercard, hak anda adalah seperti yang ditunjukkan dalam notis privasi pekerja.

Lebih lanjut

atas ke halaman

5. Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda

Kami mempunyai perlindungan keselamatan yang sesuai untuk melindungi Maklumat Peribadi anda dan hanya mengekalkannya untuk tempoh masa yang terhad.

Lebih lanjut

atas ke halaman

6. Pemindahan Data

Kami boleh memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada penerima di negara lain selain negara anda, termasuk ke Amerika Syarikat, dengan mematuhi mekanisme pemindahan maklumat yang berkenaan.

Learn More

atas ke halaman

7. Features and Links to Other Websites

Anda boleh memilih untuk menggunakan ciri-ciri tertentu yang mana kami bekerjasama dengan badan-badan lain yang beroperasi secara bebas daripada Mastercard.

Lebih lanjut

atas ke halaman

8. Maklumat Terbaru untuk Notis Privasi ini

Notis Privasi ini boleh dikemas kini secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam amalan privasi kami.

Lebih lanjut

atas ke halaman

9. Cara Menghubungi Kami

Anda boleh menghantar e-mel kepada kami, di privacyanddataprotection@mastercard.com

Anda boleh menyerahkan permintaan anda, berkenaan apa-apa pertanyaan atau huraian tentang Notis Privasi ini, atau untuk menggunakan hak anda atau melaksanakan kepentingan anda berkaitan Maklumat Peribadi anda, secara e-mel kepada privacyanddataprotection@mastercard.com atau hantar surat kepada kami di:

Data Protection Officer
Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.
3 Fraser Street, Level 17 DUO Tower
Singapore 189352

Lebih lanjut

atas ke halaman

How it works?